May 12, 2017
Paper made of stone

กระดาษปฏิวัติใหม่ทำจากหิน

ใครก็ตามที่ต้องการช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บคาร์บอนที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกควรใช้ Stone-Paper เนื่องจากกระดาษเยื่อกระดาษไร้กระดาษ
May 12, 2017
aqua blu

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่ม: Aqua Blu Marine

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย: หลอดเจลอาบน้ำ 30 มล. หลอดแชมพู 30 มล. สบู่ขนาด 20 กรัม แปรงสีฟัน ชุดยาสีฟัน หวี สำลีก้าน และหมวกอาบน้ำ